Tuesday, 24/11/2020 - 02:23|
Thầy và trò Trường Tiểu học Tân Tiến thi đua dạy tốt - học tốt chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 .........Kỷ cương - Nền nếp; Chủ động - Sáng tạo; Chất lượng - Hiệu quả

CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TIẾN THAM GIA BỒI DƯỠNG SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2020-2021 THEO CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Chương trình giáo dục phổ thông (CT GDPT) 2018 được triển khai đối với khối lớp 1 bắt đầu từ năm học 2020-2021, sau đó sẽ tiếp tục thực hiện đối với từng khối lớp ở các bậc học trong các năm học tiếp theo. Cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Tân Tiến đã triển khai việc nghiên cứu, lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 và tích cực tham gia tập huấn bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

 

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở GDPT, Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Bắc Giang, Công văn số 377/SGDĐT-GDTH ngày 15/4/2020 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về Hướng dẫn lựa chọn SGKlớp 1 năm học 2020-2021, Công văn số 991/UBND-GDĐT ngày 16/4/2020 của UBND thành phố Bắc Giang về lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2020-2021, Công văn số 146/GDĐT ngày 16/4/2020 của Phòng GD&ĐT thành phố về hướng dẫn lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2020-2021, Trường Tiểu học Tân Tiến đã chủ động triển khai tổ chức cho 100% giáo viên nghiên cứu về sách khoa lớp 1 theo chương trình GDPT mới dưới các hình thức như tự nghiên cứu, nghiên cứu trong nhóm, nghiên cứu tập trung trong tổ chuyên môn.

Giáo viên nghiên cứu các bộ SGK lớp 1 mới.

Nội dung nghiên cứu tập trung vào 5 bộ sách giáo khoa: “Cùng học để phát triển năng lực”, “Kết nối tri thức với cuộc sống”, “Cánh diều”, “Chân trời sáng tạo” và “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục”.

Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, ngày …../4/2020, Trường Tiểu học Tân Tiến đã tổ chức họp tổ chuyên môn tổ 1 và các giáo viên dạy các môn Âm nhạc, Thể dục, Mĩ thuật, Tiếng Anh để nghiên cứu, thảo luận và đánh giá SGK các môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn SGK của UBND tỉnh, tích cực triển khai quy trình lựa chọn sách theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Hội nghị lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 của Tổ chuyên môn tổ 1 và các giáo viên dạy các môn Âm nhạc, Thể dục, Mĩ thuật, Tiếng Anh.

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-THTT ngày 17/4/2020 của Trường Tiểu học Tân Tiến  về lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 ngày 27/4/2020, Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 của Trường Tiểu học Tân Tiến tiến hành tổ chức hội nghị với nội dung thảo luận, đánh giá, bỏ phiếu thống nhất lựa chọn bộ sách phù hợp với đặc điểm kinh tế-xã hội của địa phương; phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại nhà trường.

 

Ý kiển nhận xét SGK tại hội nghị lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 của trường TH Tân Tiến.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan, minh bạch, Hội đồng đã lựa chọn được một bộ sách tối ưu nhất phù hợp với đặc điểm kinh tế-xã hội của địa phương; phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại nhà trường; có giá trị liên thông, sử dụng được lâu dài và hỗ trợ giáo viên đổi mới phương pháp dạy học để sử dụng cho lớp 1 năm học 2020-2021. Ngày 28/4/2020, Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Tiến công bố danh mục SGK lớp 1 sử dụng trong nhà trường năm học 2020-2021 và tiến hành niêm yết công khai.

Tiếp đó, cán bộ-giáo viên nhà trường đã nghiêm túc tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDPT 2018 theo sự chỉ đạo của cấp trên. Cụ thể:

Thực hiện Công văn số 232/SGDĐT-GDTH ngày 09/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang về việc Bồi dưỡng Cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện CTGDPT 2018 cấp Tiểu học, Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thủy - Hiệu trưởng và đ/c Phan Trọng Thành - Phó Hiệu trưởng cùng với các đ/c giáo viên dạy các môn Âm nhạc, Mĩ thuật và Thể dục đã tham gia lớp bồi dưỡng trực tuyến tại điểm cầu Phòng GD&ĐT thành phố. Các đ/c đã được tập huấn nội dung bồi dưỡng về Hướng dẫn thực hiện CTGDPT 2018 và công tác chuẩn bị các điều kiện cho thực hiện CTGDPT 2018; Chỉ đạo thực hiện kế hoạch hoạt động dạy học, giáo dục; kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; Quản lý hoạt động dạy học theo môn học và hướng dẫn thực hiện theo CTGDPT 2018 đối với các môn Toán, Tiếng Việt, TNXH lớp; Hướng dẫn thực hiện theo CTGDPT 2018 đối với các môn Âm nhạc, Mĩ thuật và Thể dục lớp 1.

Thực hiện Công văn số 256/SGDĐT-GDTH ngày 16/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang; Công văn số 114/GDĐT ngày 16/3/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố về việc bồi dưỡng giáo viên thực hiện CT GDPT 2018 cấp Tiểu học, nhà trường đã bố trí 100% giáo viên dạy văn hóa lớp 1 năm học 2020-2021 tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng trực tuyến tại các điểm cầu Phòng GD&ĐT thành phố. Các GV đã được tập huấn nội dung bồi dưỡng về Hướng dẫn thực hiện CTGDPT 2018, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; Hướng dẫn thực hiện theo CTGDPT 2018 đối với các môn Toán, Tiếng Việt, TNXH lớp 1.

Thực hiện Công văn số 638/SGDĐT-GDTH ngày 15/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021, Nhà trường đã bố trí 100% cán bộ quản lý và giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020-2021 tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng trực tuyến tại các điểm cầu theo phân lớp các môn của PGD thành phố Bắc Giang.

- Cụ thể như sau:

  • Ngày 16/6/2020 tập huấn môn Âm nhạc -lớp 01- Tại điểm cầu TH Tân Tiến
  • Ngày 17/6/2020 tập huấn môn GDTC -lớp 03- Tại điểm cầu TH Ngô Sĩ Liên
  • Ngày 19,20/6/2020 tập huấn môn T.Việt -lớp 02- Tại điểm cầu TH Võ Thị Sáu
  • Ngày 22/6/2020 tập huấn môn Toán-lớp 09- Tại điểm cầu TH Tân Tiến
  • Ngày 23/6/2020 tập huấn môn Đạo đức-lớp 09- Tại điểm cầu TH Ngô Sĩ Liên
  • Ngày 28/6/2020 tập huấn môn TNXH -lớp 06- Tại điểm cầu TH Tân Tiến
  • Ngày 17/6/2020 tập huấn môn HĐTN -lớp 03- Tại điểm cầu TH Tân Tiến
  • Ngày 04,07/7/2020 tập huấn môn Mỹ thuật -lớp 01- Tại TTTM Lam Sơn
  • Ngày 14/7/2020 tập huấn môn Tiếng Anh-lớp 02-Tại điểm cầu TH Dĩnh Kế

Trường Tiểu học Tân Tiến là một trong các trường Tiểu học được Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tin tưởng đặt địa điểm tổ chức bồi dưỡng trực tuyến cho giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 1 các môn (Toán Vì sự bình đẳng…; TNXH Cùng học…; Âm nhạc Kết nối…;HĐTN Cánh diều). Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho các lớp bồi dưỡng: Hội trường đủ chỗ cho khoảng 40 người tham gia; Máy tính được kết nối Internet (đảm bảm đường truyền và băng thông); Kết nối máy tính với máy chiếu, hệ thống âm thanh, Micro để học viên tương tác trong quá trình bồi dưỡng; Cử cán bộ quản lý lớp bồi dưỡng tại điểm cầu.

Tại các lớp tập huấn, giáo viên được bồi dưỡng về sử dụng sách giáo khoa lớp 1 đối với các môn học/hoạt động giáo dục đã được cơ sở giáo dục lựa chọn theo Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 về hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông. Sau khi tham gia các lớp bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa lớp 1, 100% giáo viên đã tham gia làm đầy đủ và đạt các bài khảo sát trên trang https://taphuan.csdl.edu.vn/.

Như vậy, để chuẩn bị tốt nhất cho việc triển khai sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình GDPT 2018, Cán bộ quản lý nhà trường đã chỉ đạo tập thể cán bộ, giáo viên tham gia tìm hiểu, bồi dưỡng về Chương trình GDPT mới-sách giáo khoa lớp 1. Trường Tiểu học Tân Tiến- TP Bắc Giang  hy vọng rằng: Với sự chủ động, tích cực, nhiệt tình của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường, việc triển khai các bộ sách giáo khoa do nhà trường lựa chọn để giảng dạy cho học sinh lớp 1 trong năm học 2020-2021 sẽ đáp ứng được yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới và sẽ đạt được những thành công mới. Đáp ứng yêu cầu “ Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục”

Cán bộ quản lý và giáo viên nhà trườngtham gia bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa lớp 1.

PHT- Phan Trọng Thành

Tác giả: Phan Trọng Thành
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 34
Tháng 11 : 1.991
Năm 2020 : 15.755