Trường Tiểu học Tân Tiến hướng dẫn phân luồng ATGT cho phụ huynh và học sinh khi đến trường để đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19