[caption id="attachment_14" align="alignnone" width="300"]photo Phongtt kỷ niệm ngày nhà giáo Viêt[/caption] GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TIẾN Trường tiểu học Tân Tiến thuộc xã Tân Tiến thành phố Bắc Giang, trường nằm ở phía Đông nam của thành phố Bắc Giang, trường được tách ra từ trường phổ thông cơ sở Tân Tiến trong những năm 1990- 1991. Năm 2010 trường tiểu học Tân Tiến - xã Tân Tiến - huyện Yên Dũng được sáp nhập về thành phố Bắc Giang. Trước khi được sáp nhập về thành phố Bắc Giang nhà trường đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học. Mặc dù vậy với tinh thấn quyết tâm cố gắng của toàn thể cán bộ giáo viên nhà trường. Được sự quan tâm của TU-HĐND-UBND thành phố Bắc Giang và xã Tân Tiến 5 năm qua nhà trường đã có bước chuyển biến rõ rệt trong việc cải tạo đầu tư cơ sở vật chất cụ thể là: Trường, lớp ngày một khang trang, sạch đẹp, trang trí trong các lớp học khoa học, thân thiện, gần gũi với học sinh. Trường có đủ các phòng chức năng phục vụ cho việc dạy và học, thư viện và phòng thiết bị đồ dùng đều được củng cố và bổ sung thêm hằng năm. Nhà trường đã tạo được niềm tin, sự yên tâm trong cha mẹ học sinh và nhân dân địa phương khi cho con em mình đến trường. Chi bộ nhà trường có 17 đảng viên, trong các năm qua đều được đánh giá là chi bộ trong sạch vững mạnh. 100% đảng viên được xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ . Năm học 2014-2015 trường tiểu học Tân Tiến đã tổ chức thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm: 1. Thực hiện Chương trình hành động cố 63-CTr/TU ngày 08/8/2014 của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND thành phố về thực hiện Nghị quyết số 29- NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ( khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 2. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành được thực hiện trong năm học. 3. Đổi mới công tác quản lý theo hướng chuẩn hóa. Đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và tiếp cận định hướng phát triển năng lực học sinh. Thực hiện tốt mô hình trường Tiểu học mới( VNEN) đối với khối lớp 2. Học ngoại ngữ theo chương trình mới, giáo dục kỹ năng sống, tính chủ động trong các hoạt động của học sinh. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai sinh hoạt chuyên môn mới. 4. Củng cố vững chắc tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 và xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 1. 5. Thực hiện tốt các quy định về dạy thêm, học thêm, tổ chức giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Quản lý tài chính, tài sản, công khai các khoản thu và thực hiện đúng quy định về thu, quản lý và sử dụng các khoản thu. * Kết quả xếp loại thi đua cuối năm đạt: Trường Tiên Tiến, Chi bộ Trong sạch vững mạnh, Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc, Đoàn, Đội: Vững mạnh xuất sắc.